Gold 1 Medal Dans Eksamen: 18 Oktober 2018

Baie geluk aan Jolize Jansen wie ‘n A-simbool behaal het met haar  DASA Klassieke Ballet-Senior 1 eksamen wat sy op 18 Oktober 2018 in Kimberley afgelê het.