GR 8 INLYWING 2014

Die inlywingseremonie van bogenoemde leerders het op Donderdag, 6 Februarie 2014, plaasgevind.

Hierdie besondere geleentheid word jaarliks in die nuwe tuintjie van ons skool, tussen die twee vierkante, aangebied.

Willie Tuck en Miceala Kemp het die geleentheid met skriflesing en gebed geopen.

Die hoofleiers het die vlae ingedra, terwyl die volkslied gespeel is.

Terwyl die hoofseun, Hanno Lotz, die erekodes aan die ouers, matrieks en nuwe leerders voorgehou het, het leerders (swartsakke oor hulle skooldrag, kersie in die hand) gereed gestaan.  Wanneer hulle bevestigend op die vraag: “hoe antwoord jy?” geantwoord het, het die prefek, Johan de Lange die swartsakke afgeskeur.  Hierna het elke leerder dan alleen deur die tuintjie gestap waar hy/sy hul nuwe swart baadjie ontvang het. (Dit is die simboliese stap na die Hoërskooljare).

Hanno het hul elkeen met ‘n handdruk gelukgewens, waarna ons hoofdogter, Suré Botes, die erekodes aan hulle oorhandig het. Trotse nuwe leerders van HSH!

Die gebruik is verder dat die skrif wat aan die tuintjie en skool opgedra was deur die matrikulante van 2010, naamlik Hosea 10:12, in ‘n spreekkoor voorgedra word:

“Braak vir jou ‘n braakland, want dit is tyd om die Here te soek, totdat Hy kom, en geregtigheid op jou laat reën.”

Die verrigtinge is afgesluit deur die sing van die skoollied.

Almal is dit eens dat hierdie geleentheid eenheid en trots by nuwe leerders skep en die beeld van ons geliefde skool uitbou.