Graad 10 en 11 Oranjerivier brug uitstappie

Op 26 en 28 Junie onderskeidelik, het die Graad 11 en Graad 10 leerders van HSH die konstruksiewerk by die brug oor die Oranjerivier gaan besoek. Die doel van die uitstappie was om die leerders bloot te stel aan verskillende beroepsmoontlikhede in die konstruksie bedryf.

Mnr. Fanie Swanepoel het die beplannings vereistes en denkprosesse aan die leerders verduidelik, terwyl Mnr Bertus die geologiese en omgewings aspekte wat in aanmerking geneem moet word tydens die beplanning aan die leerders uitgelig het.  Die leerders is toegelaat om die “site” te besoek en dit was dan ook vir hulle ‘n groot hoogtepunt.  Die skaal waarop alles plaasvind het menige leerder met verwondering gevul.

Graad 10 en 11 Oranjerivier brug uitstappie

Aan Juf. Jeanine Badenhorst, Juf. Annalie Botha, Oom Sarel de Wet, Oom Hannes de Wet en Stephan Badenhorst – Hartlike dank namens die ingenieurs van die toekoms!