Graad 10 LO klas met ‘n verskil!

Op 19 Augustus 2016 het Me Elize Esterhuysen van 2 The Point dans studio op uitnodiging van Me A Botha die Graad 10 klas deur hulle passies gesit vir ‘n LO klas met ‘n verskil!  Nadat sy die jongmanne se aanvanklike vrese dat hul gaan balletpassies leer besweer het en die oefenballe nadergetrek het, het almal dit terdee geniet!  Almal was dit eens dat dit gerus ‘n instelling kan word!