Klas van 2007 reünie

Gedurende die laaste naweek van Augustus 2017, het die Matrieks van 2007 hul 10 jaar reünie gehou.  Mnr. E. Bosch het hul vergesel op ‘n reis na die onlangse verlede toe hul as groep deur die skool en koshuis beweeg het.

Vyf van die reünie-gangers was Hopies van Gr 1 tot Matriek en hulle het weer die banke en stoele in Juffrou Klok se Graad 1 klas beproef.

Henko Wiid (Hoofseun), Gideon Kluge, Melissa (Badenhorst) Allert (Hoofdogter), Annica (Cronje) van Wyk en Jolene (Swiegers) de Noon

 

 

Op Saterdag 26 Augustus is daar heerlik saamgekuier by Klub 33 en wil die groep net graag hul dank uitspreek teenoor die 3 borge wat betrokke was.