Let’s play!

60 Graad 4, 5 en 6 leerders het Donderdag, 11 Mei 2017, aan ‘n Let’s Play kompetisie by HSH deelgeneem.  Die Graad 5’s is ingedeel by die Graad 4 en 6 klasse sodat 2 spanne met 30 deelnemers elk saamgestel kon word.  Die kompetisie het behels dat die kinders so vinnig moontlik deur ‘n hindernisbaan wat uit 6 stasies bestaan het moes werk.  By elke stasie is ‘n ander aktiwiteit gedoen om die kinders se oog-hand-voet koördinasie te toets.  Indien hulle die 6 stasies kon voltooi het elke leerder ‘n plakker ontvang. Na die halfuur se deelname is die plakkers getel en die Gr 6 groepering het 85 en die Gr 4 groepering 80 plakkers gekry.

Let’s Play!
Graad 5 en 6 gekombineerde span

Afhangende van die ander skole wat deelneem aan die Let’s Play inisiatief se uitslae, kan daar deurgedring word na die volgende rondte.  Die Provinsie se beste span neem dan verder deel teen die ander Provinsies se beste spanne.  Voorwaar groot pret vir almal teenwoordig!