Matriek 1977 hou reünie

Matrikulante 1977

Die Matrikulante van 1977 het die naweek van 17 Februarie 2017 hul 40 jaar reünie gehou.  Die geleentheid het saamgeval met Hopetown se jaarlikse skou so daar is heerlik gekuier by Oranjehof koshuis (waar meeste van die oud-Hopies tuisgegaan het) sowel as by die skou!  Op Sondagoggend, 19 Februarie 2017, is almal saam NG Kerk toe waar Ds. Leon Venter, een van die  reünie-gangers, die diens gelei het.

Matrieks 1977 reünie kuier saam by Hopetown Skou – Februarie 2017