Klub 33bestuur bestaan uit die volgende 5 lede wat tydens die Algemene Jaarvergadering, op

5 Februarie 2014, verkies is:

Voorsitter: Myburg Vermeulen (wat ook een van die stigterslede is)

Raymond Scheepers

Frikkie Roelofse

Lourina Fourie

Charmaine Storey.