Perdry 14 Oktober 2017

Joanie Blumenthal, Chrisna en Marlise Gerrits het die naweek aan ‘n dresseer skou gaan deelneem.
Chrisna ry twee toetse en behaal twee tweede plekke.
Joanie ry 3 toetse met haar eerste perd en behaal drie eerste plekke. Sy ry ook twee toetse met haar tweede perd en behaal nog twee eerste plekke.
Marlise ry twee toetse en behaal twee eerste plekke.