Ruiterkuns – Dresseer – 2013

Jané Wiid is in 2013 aangewys as die Reserwekampioen vir Dressage Level 2 in die Francis Baard-streek. Joan Blumenthal en Marlise Gerrits het die titel van Dressage Level 0 kampioen vir 2013 gedeel.