SA Western Mounted Games (SAWMGA) 2017

Menike Strauss

SANESA – 4 eerste plekke

SAWMGA 1 eerste plek

2 derde plekke

Sy het ook op Level 0 ‘n algehele eerste plek behaal en ‘n wisseltrofee ontvang.

RJ Strauss

SANESA 2 eerste plekke

1 tweede plek

SAWMGA  2 tweede plekke

1 derde plek

Hy het op Level 0 ‘n algehele tweede plek behaal.