Prysuitdeling 2010

Hooftoekennings Riaan en Ena Diedericks-trofee vir die beste akademiese prestasie in Gr. 7 asook ‘n kontantprys geskenk deur GWK Jané Lotz Standard Bank-beker vir die mees veelsydige leerling (akademie en sport)  in die laerskool asook ‘n kontantprys geskenk deur OVK...

Matriek Uitslae 2010

Baie geluk aan ons matriekklas van 2010 met hulle baie goeie uitslae. Vir die 18de jaar, ononderbroke, handhaaf ons ‘n 100% matriekslaagsyfer. Klasgemiddelde: 69,5% Van die 23 leerders het 87% matrikulasievrystelling behaal. Vaksimbole 2 Gemiddelde  A- Simbool 7...