Prysuitdeling 2012

Hooftoekennings ALB Abattoir-wisseltrofee vir Laerskool sportdogter 2012 Robin-Lee Adonis Willem en Annalee Zwiegers-wisseltrofee vir Laerskool sportseun 2012 Charlie Louw Standard Bank-beker vir die mees veelsydige leerder in die laerskool Urbanus Botha Du...

Matriek Uitslae 2012

Baie geluk aan ons matriekklas van 2012 met hulle baie goeie uitslae. Vir die 20se jaar ononderbroke behaal ons weereens ‘n 100% slaagsyfer. Klasgemiddelde: 64,3% Matrikulasievrystelling (toegang tot ‘n Baccalaureus graad studierigting): 73,9% Vaksimbole 1...