Vakkeuse

Vakkeuse – GR. 10, 11, 12

GROEP A

1. Afrikaans Huistaal (Onderrigtaal)

VERPLIGTE vakke met die keuse tussen Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid

2. Engels Eerste Addisionele Huistaal
3. Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
4. Lewensoriëntering
GROEP B
1. Fisiese Wetenskappe OF Besigheidstudies

KEUSE van enige DRIE vakke in gegewe kombinasie

2. Lewenswetenskap OF Rekenaartoepassingstegnologie                                                    (RTT)
3. Rekeningkunde OF Toerisme
Ingenieursgrafika en – ontwerp (IGO) EN/OF Informasie Tegnologie (IT) EN/OF Landbouwetenskap
(Hierdie vakke kan in enige kombinasie geneem word en word buite amptelike skoolure aangebied;  soos behoefte bestaan deur ouer self gefinansier.)

SLAAGVEREISTES IN GR. 12 (CAPS)

  • Huistaal (Onderrigtaal) – 40%
  • Enige TWEE ander vakke – 40%
  • Enige DRIE ander vakke – 30%

TOELATINGSVEREISTES TOT GRAAD- EN/OF DIPLOMA KURSUSSE IN SA

  • GRAADKURSUS TOELATING IN GR. 12 (CAPS)

~  Alle skuinsgedrukte vakke is aanvaarbaar

~  Afrikaans plus enige DRIE ander skuinsgedrukte vakke met ‘n minimum slaagvereiste van 50% per vak.

  • DIPLOMA KURSUS TOELATING IN GR. 12 (CAPS)

~  Alle skuinsgedrukte vakke is aanvaarbaar

~  Afrikaans plus enige DRIE ander skuinsgedrukte vakke met ‘n minimum
slaagvereiste van 40% per vak.

HOËRSKOOL HOPETOWN

Vakkeuse  – GR. 10, 11, 12

VAN:  ………………………………………………………                             NAAM:  …………………………………………

 

GROEP A

HUIDIGE VAKKEUSE

VOORGESTELDE NUWE VAKKEUSE

VOORGESTELDE NUWE VAKKEUSE

Jaar:  ……………… Jaar:    ……………… Jaar:  …………….
Afrikaans Huistaal (Onderrigtaal) 
Engels Eerste Addisionele Huistaal
Wiskunde
OF
Wiskundige Geletterdheid
Lewensoriëntering
GROEP B 
Fisiese wetenskappe
OF
Besigheidstudies
Lewenswetenskap 
OF
Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
Rekeningkunde
OF
Toerisme
Informasie Tegnologie (IT)
Landbouwetenskap
Ingenieursgrafika en -ontwerp

Merk soos van toepassing

Merk soos van toepassing

Merk soos van toepassing

Graadkursustoelating

Graadkursustoelating

Graadkursustoelating

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

Diploma kursus toelating

Diploma kursus toelating

Diploma kursus toelating

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

Handtekening van skoolhoof:
Handtekening van ouer/voog:

ONS LEEF | ONS SPEEL | ONS WERK