Op 26 Augustus 2017, het 4 van ons Graad 7 leerders gaan deelneem aan die Provinsiale rondte van die Astroquiz te Sutherland, Noord-Kaap. Daar was altesaam tien skole vanuit die hele Noord-Kaap wat deelgeneem het.  HSH is verteenwoordig deur Jana de Villiers, Paulé Jansen, Evan Titus, Jack Wiid en Juffrou Zuanda Badenhorst.

Hulle was so bevoorreg om die Southern African Large Telescope, oftewel SALT, te besoek.  Die vasvrae was nogal moeilik en ons span het ongelukkig in die derde rondte uitgeval.

Die hele ondervinding was onbeskryflik en ons dank gaan uit aan elkeen wat bygedra het om dit vir die kinders moontlik te maak!