Die Graad 7’s het op Maandag, 21 September 2017, hul Entrepeneursdag gehou.  Almal het hard gewerk en met groot opgewondenheid hul vindingrykheid ten toon gestel.  Die hoof kriteria waaraan voldoen moes word is dat daar waarde tot die produk toegevoeg moet word.  Die res van die skool sal beaam dat die dag ‘n reuse sukses was.