In 2013 het ons met 64 deelnemers gespog.  Die beoordelaars was weer beïndruk met die standaard van hul redenasievermoë, aanbieding en goeie navorsing vir die onderskeie onderwerpe.

Om ‘n goeie redenaar te wees, is vir ons almal belangrik en ‘n vaardigheid wat leerders beslis moet ontwikkel.  Ons is daarvan ooruig dat leerders aan hierdie aktiwiteit blootgestel moet word.  WIE WEET?  Dalk maak ons ‘n toekomstige president van ons land hier groot!