Matriek Uitslae 2005

Baie geluk aan ons matrieks puik presteer in die eindeksamen.

Vir die 13de jaar ononderbroke behaal ons weereens ‘n 100% slaagsyfer.

  • Klasgemiddelde:           68,8%
  • Matrikulasievrystelling (toegang tot ‘n Baccalaureus graad studierigting):  72,73%
  • Vaksimbole:

6          Gemiddelde  A- Simbool.

6          Gemiddelde  B- Simbole.

4          Gemiddelde  C- Simbole

5          Gemiddelde  D- Simbole

1          Gemiddelde  E- Simbool

  • HSH eindig as akademiese skool eerste in die Pixley Ka Seme streek en 2de in die Noord Kaap provinsie.