Hooftoekennings

Riaan en Ena Diedericks-trofee vir die beste akademiese prestasie in Gr. 7 asook ‘n kontantprys geskenk deur GWK

Jané Lotz

Standard Bank-beker vir die mees veelsydige leerling (akademie en sport)  in die laerskool asook ‘n kontantprys geskenk deur OVK
Kerika Botha

Riaan Hoogendyk-beker vir die mees veelsydige leerling in die hoërskool Graad 8 – 12 asook ‘n  kontantprys geskenk deur GWK
Francois Visser

JC van der Walt-trofee vir beste akademiese prestasie vir ‘n leerling in Gr 10 – 12 asook ‘n  kontantprys geskenk deur OVK
 Michelle Nel

Dux Leerling – Glo en Oorwin Beker (Ererol – Akademies): ‘n gemiddelde van 70% behaal in elke eksamen van gr. 8 tot 12 – minimum van 50% per vak asook ‘n kontantprys geskenk deur GWK
Michelle Nel

Ererol Graad 12 – Tabel A

Toegeken aan ‘n  graad 12-seun en ‘n  graad 12-dogter op grond van prestasies op akademiese-, kulturele-, sport- en leierskapgebied asook ‘n kontantprys, albei geskenk deur OVK
JF Besselaar

Ere-Baadjies

Amy Storey Skaak asook ‘n kontantprys geskenk deur GWK
Charlie Louw Tennis asook ‘n kontantprys geskenk deur OVK
Alfred Storey Skaak asook ‘n kontantprys geskenk deur GWK
Mariska Blom Atletiek asook ‘n kontantprys geskenk deur OVK
Christopher Storey Skaak asook ‘n kontantprys geskenk deur GWK
Bennie Jacobs Muurbal asook ‘n kontantprys geskenk deur OVK
Myburgh Swiegers Tennis asook ‘n kontantprys geskenk deur GWK
Kerika Botha Atletiek asook ‘n kontantprys geskenk deur OVK Tennis asook ‘n kontantprys geskenk deur GWK
Hanno Lotz Muurbal asook ‘n kontantprys geskenk deur OVK
Weeden-Lee Scheepers Rugby asook ‘n kontantprys geskenk deur GWK
Julinda Kruger Netbal asook ‘n kontantprys geskenk deur OVK
Francois Visser Tennis asook ‘n kontantprys geskenk deur GWK

ERE-TOEKENNING:

Kerika Botha
Ontvang ‘n Ere-toekenning van Hoërskool Hopetown vir ‘n uitnemende prestasie tydens die Nasionale Atletiek byeenkoms 2010 asook ‘n kontantprys geskenk deur OVK.