Baie geluk aan ons matriekklas van 2010 met hulle baie goeie uitslae.

Vir die 18de jaar, ononderbroke, handhaaf ons ‘n 100% matriekslaagsyfer.

  • Klasgemiddelde: 69,5%
  • Van die 23 leerders het 87% matrikulasievrystelling behaal.

Vaksimbole

  • 2 Gemiddelde  A- Simbool
  • 7 Gemiddelde  B- Simbole
  • 8 Gemiddelde  C- Simbole
  • 6 Gemiddelde  D- Simbole

HS Hopetown is tweede in die Pixley Ka Seme streek (De Aar)

Weer eens ‘n puik prestasie!