Baie geluk aan ons matriekklas van 2011 met hulle baie goeie uitslae.

Vir die 19de jaar, ononderbroke, handhaaf ons ‘n 100% matriekslaagsyfer.

  • Klasgemiddelde: 68,8%
  • Matrikulasievrystelling (toegang tot ‘n Baccalaureus graad studierigting): 93,75%

Vaksimbole

  • 1 Gemiddelde  A- Simbool
  • 5 Gemiddelde  B- Simbole
  • 7 Gemiddelde  C- Simbole
  • 3 Gemiddelde  D- Simbole

HS Hopetown is tweede in die Pixley Ka Seme streek (De Aar)

Departement Onderwys in die Noord-Kaap hersien kriteria vir top akademiese skole. Kategorië soos “verbetering op slaagsyfer van die vorige jaar”; “ryk en voorheen benadeelde skole”; “grootte van die skool” en ander nuwe kriteria word streng toegepas.

Steeds is dit vir HS Hopetown baie belangrik om leerders volgens sy standaarde voor te berei vir hul na-skoolse lewe. Die bewese rekord van ons oud skoliere is een van die mees prominente meet instrumente hiervan.