Matriek Uitslae 2011

Baie geluk aan ons matriek wat baie goed gedoen het.

  • Vir die 19de jaar ononderbroke behaal ons weereens ‘n 100% slaagsyfer.
  • Klasgemiddelde:           68,8%
  • Matrikulasievrystelling (toegang tot ‘n Baccalaureus graad studierigting):  93.75%

1          Gemiddelde  A- Simbool

5          Gemiddelde  B- Simbole

7          Gemiddelde  C- Simbole

3          Gemiddelde  D- Simbole

HSH eindig tweede in die Pixley Ka Seme streek.

Departement Onderwys in die Noord Kaap hersien kriteria vir top akademiese skole. Kategorië soos “verbetering op slaagsyfer van die vorige jaar” ; “ryk en voorheen benadeelde skole”; “grootte van die skool” en ander nuwe kriteria word streng toegepas.

Steeds is dit vir HSH baie belangrik om leerders volgens sy standaarde voor te berei vir hul na-skoolse lewe. Die bewese rekord van ons oud skoliere is een van die mees prominente meet instrumente hiervan.