Matriek Uitslae 2012

Baie geluk aan ons matriek wat baie goed gedoen het.

  • Vir die 20se jaar ononderbroke behaal ons weereens ‘n 100% slaagsyfer.
  • Klasgemiddelde:           64,3%
  • Matrikulasievrystelling (toegang tot ‘n Baccalaureus graad studierigting):  73,9%

1          Gemiddelde  A- Simbool.

5          Gemiddelde  B- Simbole.

7          Gemiddelde  C- Simbole

3          Gemiddelde  D- Simbole

HSH eindig  tweede in die Pixley Ka Seme streek.

Departement Onderwys in die Noord Kaap hersien kreteria vir top akademiese skole. Kategorië soos “verbetering op slaagsyfer van die vorige jaar” ; “ryk en voorheen benadeelde skole”; “grote van die skool” en ander word streng toegepas.

Steeds is dit vir HSH baie belangrik om leerders volgens sy standaarde voor te berei vir hul na-skoolse lewe. Die bewese rekord van ons oud skoliere is een van die mees prominente meet instrumente hiervan.

Die tydskrif  “Fairlady” plaas  Hoërkool Hopetown onder die Top 25 skole in SA in hul Junie 2013 uitgawe.