Baie geluk aan ons matriekklas van 2012 met hulle baie goeie uitslae.

Vir die 20se jaar ononderbroke behaal ons weereens ‘n 100% slaagsyfer.

  • Klasgemiddelde: 64,3%
  • Matrikulasievrystelling (toegang tot ‘n Baccalaureus graad studierigting): 73,9%

Vaksimbole

  • 1 Gemiddelde  A- Simbool
  • 5 Gemiddelde  B- Simbole
  • 7 Gemiddelde  C- Simbole
  • 3 Gemiddelde  D- Simbole

HS Hopetown is tweede in die Pixley Ka Seme streek (De Aar)

Departement Onderwys in die Noord-Kaap hersien kriteria vir top akademiese skole. Kategorië soos “verbetering op slaagsyfer van die vorige jaar”; “ryk en voorheen benadeelde skole”; “grootte van die skool” en ander nuwe kriteria word streng toegepas.

Steeds is dit vir HS Hopetown baie belangrik om leerders volgens sy standaarde voor te berei vir hul na-skoolse lewe. Die bewese rekord van ons oud skoliere is een van die mees prominente meet instrumente hiervan.

Die tydskrif “Fairlady” plaas Hoërkool Hopetown onder die Top 25 skole in SA in hul Junie 2013 uitgawe.