Baie geluk aan ons matriekklas van 2013 met hulle baie goeie uitslae.

Vir die 21se jaar ononderbroke behaal ons weereens ‘n 100% slaagsyfer.

  • Klasgemiddelde: 70,6%
  • Matrikulasievrystelling (toegang tot ‘n Baccalaureus graad studierigting): 100%

Vaksimbole

  • 2 Gemiddelde  A- Simbool
  • 4 Gemiddelde  B- Simbole
  • 6 Gemiddelde  C- Simbole
  • 1 Gemiddelde  D- Simbole

Nasionaal word die skool volgens kernvakke (Onderrigtaal, Wiskunde, Fisiesewetenskappe en Rekeningkunde) gemeet oor die afgelope 5 jaar onder die top 30 skole in SA geplaas.