Matriek Uitslae 2013

Baie geluk aan ons matrieks wat puik presteer het.

  • Vir die 21ste jaar, ononderbroke behaal ons weereens ‘n 100% slaagsyfer.
  • Klasgemiddelde:           70,6%
  • Matrikulasievrystelling (toegang tot ‘n Baccalaureus graad studierigting): 100 %

2          Gemiddelde  A- Simbole.

4          Gemiddelde  B- Simbole.

6          Gemiddelde  C- Simbole

1          Gemiddelde  D- Simbole

Nasionaal word die skool volgens kernvakke  (Onderrigtaal, Wiskunde, Fisiesewetenskappe en Rekeningkunde) gemeet oor die afgelope 5 jaar onder die top 30 skole in SA geplaas.